Coda

- et undervisningsmateriale
Lærer – Dansk Lærer – Engelsk Elev – Dansk Elev – Engelsk

DENNE FILM INDGÅR I MED SKOLEN I BIOGRAFEN I SÆSON 2022/2023

Trailer

Kort Introduktion

I dette forløb skal I arbejde med filmen CODA. Filmen har fokus på frigørelse, konflikt og det at være en del af en familie, som lever med et handicap. Når eleverne har set filmen, skal de arbejde med dens virkemidler, dramaturgi og genre. Eleverne får også mulighed for at bruge filmiske virkemidler gennem produktion af et filmstykke. I evalueringsdelen kan klassen også arbejde med en mindre filmproduktion, som består i at perspektivere filmens dilemmaer og konflikter til mulige løsninger. Man kan også vælge at  kombinere dette forløb med engelskfaget, som der også ligger opgaver til.  

FAGLIGT FOKUS

Temaer 

  1. At føle sig udenfor
  2. Frigørelse

Filmsprog

  1. Filmiske virkemidler: Lyd 
  2. Dramaturgi: Konflikt (indre/ydre) 
  3. Genre: Drama  

 

Dette materiale er skrevet af Lene Hansen, maj 2022.

Materialetype: